epcco_logo.jpg

Čedomir Nikolić

Consultancy manager AGRI & RD
EPCCO doo

Bilateral Meetings

  • (2p.m. - 5p.m.)
DescriptionEPCCO je srpska konsultantska kompanija osnovana 2010. godine sa ciljem da podrži institucije nacionalnih i lokalnih vlasti, nevladine organizacije, kao i privatne kompanije u razvoju nacionalnih kapaciteta za upravljanje i efikasno sprovođenje fondova EU u skladu sa nacionalnim društveno-ekonomskim prioritetima. Bitan deo portfolija kompanije je i pružanje usluga klijentima u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, između ostalog i na polju izrade biznis planova, investicionih projekata, projekata podizanja zasada voća i povrća, planova proizvodnje, nabavke repromaterijala i opreme. Takođe i uvođenje standarda organske proizvodnje i standarda integralne proizvodnje GLOBALG.A.P., kao i standarda kvaliteta i bezbednosti hrane u prehrambenoj industriji. Usluga koju EPCCO takođe pruža svojim klijentima je i apliciranje za subvencije, na različite konkurse kojima se daju bespovratna sredstva ili vrši povraćaj novca, ili apliciranje na različite grantove organizacija ili pojedinaca. EPCCO je prepoznao značaj približavanja Evropskoj Uniji, i priprema se i za IPARD program finansiranja poljoprivrede i prehrambene industrije.
Organization Type Consultant, Company
CountrySerbia
CityBeograd, Mišarska 1 A/3 Google map
Areas of Activities

Agro-business

    Organic production